Choose your shipping destination and language
 

Защита на личните данни

ЕксКоСпортс България ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ЕксКоСпортс България ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ЕксКоСпортс България ООД не събира и съхранява данни, свързани с плащанията с карти. Тези данни (номера на картите, данни за титуляра и т.н) се обработват директно от системата на обслужващата банка. С ползването на интернет страницaта basecamp-shop.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от basecamp-shop.com, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЕксКоСпортс България ООД на support@basecamp-shop.com.